1841 (24ú Feabhra)

Tagann John Holland (an dara páiste de chuid John Holland agus Mary Scanlon) ar an saol, i Lios Ceannúir, Contae an Chláir (Éire). Tá athair Holland ag obair do gharda cósta na Breataine.

1853

Bogann teaghlach Holland go Luimneach i ndiaidh d’athair John bás a fháil agus freastalaíonn Holland ar an scoil mhainistreach sa chathair. Tá na Bráithre Críostaí i mbun na scoile agus tá tionchar buan ag na Bráithre ar Holland.

1858

Baineann Holland nóibhíseacht na mBráithre Críostaí amach ar Shráid Richmond Thuaidh, Baile Átha Cliath. Déantar múinteoir dó agus as sin amach tugtar Bráthair Philip air.  Aistrítear go dtí an Mhainistir Thuaidh i gCorcaigh é agus buaileann sé leis an Bhráthair James Dominic Burke, oideachasóir agus eolaí, a spreag uaillmhian eolaíochta Holland.

br-burke

1861 (22ú Nollaig)

Fulaingíonn Holland tinneas a bhaineann le strus, a thagann air arís agus arís eile agus níl sé ábalta bheith ag teagasc dá bharr.

1862 (9ú Márta)

Smaoiníonn Holland ar choincheap an fhomhuireáin den chéad uair mar thoradh ar thuairisc ar an U.S.S Monitor agus ar an C.S.S Virginia (dhá long phlátáilte).

1868

Cáintear an Bráthair Philip mar gheall ar easpa smachta sa seomra ranga, ar fhaillí a dhéanamh ar a dhualgais mhúinteoireachta agus as barraíocht ama a chaitheamh ag dul do thurgnaimh eolaíochta.

1869

Beartaíonn Holland teoiric dá chéad dearadh bunúsach fomhuireáin.

1873 (26ú Bealtaine)

Imíonn John Philip Holland ó Bhráithre Críostaí na hÉireann. Téann Holland go Bostún, i mí na Samhna, le bheith lena mháthair agus lena dheartháireacha. Agus é sínte le cos briste, déanann sé athscrúdú ar a dhearadh ó 1869 agus seasann sé nuair a dhéantar é a scrúdú go mion.

portrait-jph-02-640

1874

Tosaíonn Holland ag obair mar ghnáthmhúinteoir i scoil pharóiste Naomh Sheáin, Paterson, New Jersey.

1875

Cuireann Holland an smaoineamh fomhuireáin s’aige faoi bhráid chabhlach na Stát Aontaithe agus ní ghlactar leis mar go bhfuil sé ‘ró-uaillmhianach.’ Ach, tagann smaoineamh Holland aníos i léacht ar “Submarine Boats and their Application to Torpedo Operations,” le Leifteanant F. M. Barber (Cabhlach na Stát Aontaithe).

1876

Tá deartháir Holland, Michael, mar bhall de Bhráithreachas Phoblacht na hÉireann (na Fíníní) agus cuireann sé Holland in aithne do dhuine de phríomhphearsana an Bhráithreachais – Jeremiah O’Donovan Rossa. Iarrtar ar phríomhFhínín eile, John Breslin, staidéar a dhéanamh ar obair Holland agus ar chumas an fhomhuireáin in éadan chabhlach na Breataine.

1877 (12ú Meitheamh)

Aontaíonn na Fíníní le hairgead a chur ar fáil do tógáil céad fhomhuireán Holland – an Holland I.

1878 (6ú Meitheamh)

Tumann an Holland I dhá throithe déag faoi uisce os comhair na bhFhíníní. Níl sé ach ceithre throithe déag ar fad agus is inneall Brayton (4 each-chumhacht) a sholáthraíonn an long. Tá na Fíníní sásta go leor agus aontaíonn siad múnla níos mó a mhaoiniú.

h1-02-640

1881

Seoltar dara fomhuireán Holland, The Fenian Ram/ Holland II. Is inneal Brayton (20 each-chumhacht) a sholáthraíonn an long seo atá 31 troigh ar fad. Chomh maith leis, is féidir leis an long triúir a iompar agus tá sé ábalta toirpéid a scaoileadh.

h2-01-p116

1883

Seoltar an Holland III i ndiaidh dhá bhliain de scrúduithe sa bhreis. Tarraingíonn Breslin an Fenian Ram agus an Holland III chun bealaigh i ndiaidh teannais i measc na bhFíníní agus tá an Holland III ag dul faoi uisce sa phróiseas. Tagann droch-chríoch leis an chaidreamh idir Holland agus na Fíníní. Fágtar an Fenian Ram in áit stórála go dtí an bhliain 1916 nuair a nochtar é ag Básar le hairgead a bhailiú d’íospartaigh Éirí Amach 1916.

1885

Iarrtar ar Holland cuidiú leis an fhormhuireán ‘Zalinski’ a dhearadh. Ní éiríonn go maith leis.

zalinski-boat

1888 to 1893

Cuireann Holland isteach ar thrí chomórtas ar leith de chuid rialtas na Stát Aontaithe agus tá an bua aige gach uair. Bíonn ar Holland fomhuireán a dhearadh de réir sonraíochtaí an rialtais agus éiríonn leis conradh a fháil le Cabhlach na Stát Aontaithe faoi dheireadh.

1893

Cuireann Elihu Frost agus Holland tús le, ‘The John P. Holland Torpedo Boat Company,’ go mbeidh siad ábalta an dearadh buaiteach a dhéanamh. Cuirtear moill ar an tógáil go 1895 mar gheall ar sheiftiú polaitiúil ó dhuine de lucht iomaíochta Holland don chonradh.

1895

Cuirtear tús le tógáil an dearadh buaiteach ‘The Plunger.’ Cuireann Cabhlach na Stát Aontaithe isteach ar dhearaí Holland agus fagann sé sin nach féidir úsáid a bhaint as an fhomhuireán. Bíonn Holland ag tógáil a dhearadh fomhuireáin féin ag an am céanna, rud contúirteach agus ar a chostas féin.

plunger-2

1897

Seoltar an Holland VI, a ritheann ar inneall peitril ar an dromchla agus ar mhótar leictreacha agus é faoin uisce. Tá feadán toirpéid bogha ag an Holland VI agus is féidir leis trí thoirpéad a iompar.

holland-apr1

1899

Cuireann Issac Rice tús le, ‘The Electric Boat company.’ Tá ‘The John P. Holland Torpedo Boat Company,’ anois mar fhochomhlacht de chuid an ECB.

1900

Síníonn Holland conradh cúig bliana le ‘The Electric Boat Company,’ ag aistriú a phaitinní do thuarastal agus scaireanna níos fearr. Ceannaíonn Cabhlach na Stát Aontaithe an Holland VI ar 11ú Aibreán 1900, i ndiaidh dhá bhliain de scrúduithe.  Coimisiúnaítear go hoifigiúil an USS Holland isteach chuig Cabhlach na Stát Aontaithe ar 12ú Deireadh Fomhair 1900.

1901 (June)

Seoltar an fomhuireán Fulton. Is é an fhréamhshamhail é den chéad Chabhlach SA d’fhomhuireáin agus de chéad chabhlach fomhuireáin na Breataine, na Rúise, na hÍsiltíre agus na Seapáine. Mhothaigh Holland go raibh na dearaí úra lochtach agus bhí argóintí idir é féin agus an ECB arís agus arís eile.

1902

Téann Theodore Roosevelt (rúnaí Chabhlach na Stát Aontaithe) ar bord an ‘Plunger’ agus ceadaíonn sé pá sa bhreis do dualgas fomhuireáin.

1904 (28ú Márta)

Éiríonn John Holland as a phost leis an Electric Boat Company i ndiaidh cuid mhór argóintí. Tá sé trí bliana is seasca d’aois.

1905 (October)

Deireadh Fómhair: Tógann an Electric Boat Company cás dlí in éadan Holland, rud a chuireann cosc air a phaitinní a úsáid le fomhuireáin a thógáil.

1906

Dearann Holland fréamhshamhail de mheaisíní eitilte ach cuirtear isteach ar a dhul chun cinn mar gheall ar thinneas leanúnach.

1914 (12ú Lúnasa)

Tolgann Holland niúmóine agus faigheann sé bás agus é trí bliana is seachtó d’aois. Tá a chlann uilig thart air.