Images of John Philip Holland / íomhánna de John Philip Holland

Early years in Ireland / blianta luatha in Éirinn

Teaching in Cork / ag teagasc i gCorcaigh

Group shots of Holland / seatanna grúpa de Holland

Holland with the Holland VI / Holland leis an Holland VI

The Holland I submarine / An Holland I

The Holland II (Fenian Ram) / An Holland II (Fenian Ram)

The Holland III – Holland V / An Holland III – Holland V

The Holland VI / An Holland VI

The Holland VI interior / taobh istigh den Holland VI

The Holland VI sea trials / trialacha farraige an Holland VI

International versions of the Holland submarines / leaganacha idirnáisiúnta de na fomhuireáin Holland.